Thursday, May 31, 2007

Paglamig ng Hangin

Paglamig ng hanging hatid ng Pasko
Nananariwa sa 'king gunita
Ang mga nagdaan nating Pasko
Ang Noche Buena't Simbang gabi

KORO:
Narito na ang Pasko
At nangungulila'ng puso ko
Hanap-hanap, pinapangarap
Init ng pagsasalong tigib sa tuwa
Ng mag-anak na nagdiwang
Sa sabsaban n'ung unang Pasko

Sa pag-awit muli ng himig-Pasko
Nagliliyab sa paghahangad
Makapiling kayo sa gabi ng Pasko
Sa alaala'y magkasama tayo (KORO 2x)

Labels: Paglamig ng hangin

5 comments:

jaq said...

i sang for our choir last year and now that christmas is near i couldn't get this song out of my head. but i forgot the title so i typed on the lyrics and i found your site. thanks for posting the lyrics!

yes, i benefited from your blog. good job! merry christmas! :)

antoine said...

Hi Jaq. Glad to have been of help. Dropped by your blog and would have wanted to leave a comment. Do I have to log on to livejournal so I could leave one? Merry Christmas.

jaq said...

Hi! No, you can leave your comment even if you're not an LJ user. :)

john rapanut said...

Hi Antoine.

Thanks for posting the lyrics. I lost one of the original copies of the re-arranged version of the song (courtesy of Fr. Nilo Mangussad). Thanks again and Merry Christmas! =)

antonette said...

Hello, John. You're most welcome. Merry Christmas too.